• "การจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning และครูไทยแลนด์ 4.0"

  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ "การจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning และครูไทยแลนด์ 4.0"ในระดับอุดมศึกษา

 • "ลาดกระบังเกมส์"

  ในระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 กีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ "ลาดกระบังเกมส์"

 • Active Learning และครูไทยแลนด์ 4.0

  Active Learning และครูไทยแลนด์ 4.0

  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้“การจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และครูไทยแลนด์ ๔.๐”ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา(ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)ในระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร

 • พัฒนาศักยภาพครู สบศ. มุ่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning

  พัฒนาศักยภาพครู สบศ. มุ่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning

  พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ รู้จักคิด รู้รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาศักยภาพครู สบศ. มุ่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Act

พัฒนาศักยภาพครู สบศ.มุ่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Acti

#

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับป

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิ

#

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

#

วิดีโอ

Play />
7 ธ.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลางและห้องเรียนเครือข่าย) ปีการศึกษา 2561

ดูทั้งหมด

เว็บลิงค์