อบรมหลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

คลิ๊กรายละเอียดด้านล่างป้ายประชาสัมพันธ์นี้

ปายประชาสมพนธ9

ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือ กำหนดการ แบบตอบรับ ได้ที่นี่

 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ คลิ๊กที่นี่ ข้อมูล อัพเดท 16/03/60

Weblink