รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบที่ 3

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

 

โดยสมัครได้ 2 ช่องทาง 1. สมัครด้วยตนเอง ที่หน้าห้องสำนักงานอำนวยการ หอศิลปวัฒนธรรม

2.  สมัครทางไปรษณีย์  ส่งเอกสารตามประกาศโดยยึดตราประทับ ภายใน 30 เมษายน 2560

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่

Weblink