ติดต่อหน่วยงาน

  • ติชมหรือเสนอแนะได้ที่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 Tel.0-4381-1317, Fax. 0-4382-1075 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //

  • Tel

    Tel.0-4381-1317, Fax. 0-4382-1075 แก้ไขล่าสุดวันที่ 3 ก.พ. 2558

เว็บลิงค์