• วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560   โดยสมัครได้ 2 ช่องทาง 1. สมัครด้วยตนเอง ที่หน้าห้องสำนักงานอำนวยการ หอศิลปวัฒนธรรม 2.  สมัครทางไปรษณีย์  ส่งเอกสารตามประกาศโดยยึดตราประทับ ภายใน 30 เมษายน 2560   ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่

  • ฝ่ายวิชาการ ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ม.1/1   ชุดที่ 1  ม.1/2   ชุดที่ 1  ม.2/1   ชุดที่ 1   ชุดที่ 2 ม.4/1  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ม.4/2  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2 ม.4/3  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ม.4/4  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ม.5/1  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ม.5/2   ชุดที่ 1    ม.5/3  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ม.5/4  ชุดที่ 1      ม.3/1  ชุด 1  ชุด 2 ม.6/1 ชุด 1   ชุด 2 ม.6/2  ชุด 1  ชุด 2 ม.6/3  ชุด 1

  • ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  รอบที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี่ สอบวัน เสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560  รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรรม

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น คลิ๊กรายละเอียดด้านล่างป้ายประชาสัมพันธ์นี้ ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือ กำหนดการ แบบตอบรับ ได้ที่นี่  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ คลิ๊กที่นี่ ข้อมูล อัพเดท 16/03/60

  • หลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน" มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ " ใบสมัคร คลิ๊กที่นี่    

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดโครงการ เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์  2560 คลิ๊กที่นี่  หนังสือเชิญ กำหนดการ แบบตอบรับ

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  รอบที่ 1  ชุดที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560 สอบคัดเลือก ในวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์  2560 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดูรายชื่อคลิ๊กที่นี่

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 โดยให้มารายงานตัว ในวันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560  เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องฝ่ายวิชาการ หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ คลิ๊กดูประกาศ ที่นี่  

  • รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ งานแนะแนว ดาวน์โหลดใบสมัคร    

  • รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ งานแนะแนว ดาวน์โหลดใบสมัคร    

เว็บลิงค์