ฝ่ายบริหารงาน

นำโดย นายพงศพล กาญจันดา ได้ดำเนินการแก้ไขตาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ได้แจ้งให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหอพักในหญิง ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 

 

Camera360 2015 9 26 123735

 

Camera360 2015 9 28 094618

 

Camera360 2015 9 28 094745

การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหอพักในหญิงวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

เว็บลิงค์