ประกาศผลการเรียน 1/2560

อย่างไม่เป็นทางการ

ฝ่ายวิชาการจะดำเนินการเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 มอบให้นักเรียน ส่วนที่ 2 ส่งถึงผู้ปกครอง

เปิดภาคเรียนในวัน พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560

นักเรียนที่มีผลการเรียนมีปัญหา ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว 1-15 พฤศจิกายน 2560

ผลการเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     1/1(1)   1/1(2)  1/2(1)  1/2(2)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     2/1(1)   2/1(2)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     3/1(1)   3/1(2)    

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     4/1  4/2(1)  4/2(2)  4/3   4/4  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     5/1(1)  5/1(2)  5/2(1)  5/2(2)  5/3  5/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     6/1(1)   6/1(2)   6/2(1)  6/2(2)  6/3

 

อย่าลืม! ใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียน

ม.ต้น 210 บาท  ม.ปลาย 230 บาท

 

เว็บลิงค์