ข่าวการศึกษา

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊กที่นี่   มารายงานตัว วัน ศุกร์ ที่ 26  มกราคม  2561 ขั้นตอนและเอกสาร มีในประกาศ ให้อ่านละเอียด หากสงสัยสอบถามได้ในเพจ "ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์" "วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์"

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2561 คลิ๊กที่นี่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  หน้า 29-32 และให้อ่านแนวปฏิบัติในหน้าสุดท้าย  43 สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน (สายครู) สอบปฏิบัติ สัมภาษณ์)  16-17  ธันวาคม 2560  ณ อาคารวิทยบริการ รายงานตัวเพื่อรับการคัดเลือก เวลา 08.00 –08.45 น.  ณ  อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

  • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่   สมัครคลิ๊ก

  • ฝ่ายวิชาการ ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ม.1/1   ชุดที่ 1  ม.1/2   ชุดที่ 1  ม.2/1   ชุดที่ 1   ชุดที่ 2 ม.4/1  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ม.4/2  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2 ม.4/3  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ม.4/4  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ม.5/1  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ม.5/2   ชุดที่ 1    ม.5/3  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ม.5/4  ชุดที่ 1      ม.3/1  ชุด 1  ชุด 2 ม.6/1 ชุด 1   ชุด 2 ม.6/2  ชุด 1  ชุด 2 ม.6/3  ชุด 1

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น คลิ๊กรายละเอียดด้านล่างป้ายประชาสัมพันธ์นี้ ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือ กำหนดการ แบบตอบรับ ได้ที่นี่  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ คลิ๊กที่นี่ ข้อมูล อัพเดท 16/03/60

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดโครงการ เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์  2560 คลิ๊กที่นี่  หนังสือเชิญ กำหนดการ แบบตอบรับ

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 โดยให้มารายงานตัว ในวันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560  เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องฝ่ายวิชาการ หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ คลิ๊กดูประกาศ ที่นี่  

  • รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ งานแนะแนว ดาวน์โหลดใบสมัคร    

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตามที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560  รอบที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม  2559 นั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2  ดังนี้ คลิ๊กที่นี่ สอบวันแรก วัน ศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559  รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ อาคารวิทยบริการชั้น 1 ***นักเรียนที่ชำระเงินค่าสมัครไม่ทันตามกำห

  • ศึกษารายละเอียดที่  https://drive.google.com/open?id=0B2PDGTQjayzDNkJhcjVoblR0Q0E สมัครออนไลน์ ที่  http://registra.bpi.ac.th/applicant_be/applicant_web/index.php

เว็บลิงค์