ข่าวการศึกษา

  • ฝ่ายวิชาการ ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ม.1/1   ชุดที่ 1  ม.1/2   ชุดที่ 1  ม.2/1   ชุดที่ 1   ชุดที่ 2 ม.4/1  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ม.4/2  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2 ม.4/3  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ม.4/4  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ม.5/1  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ม.5/2   ชุดที่ 1    ม.5/3  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2  ม.5/4  ชุดที่ 1      ม.3/1  ชุด 1  ชุด 2 ม.6/1 ชุด 1   ชุด 2 ม.6/2  ชุด 1  ชุด 2 ม.6/3  ชุด 1

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น คลิ๊กรายละเอียดด้านล่างป้ายประชาสัมพันธ์นี้ ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือ กำหนดการ แบบตอบรับ ได้ที่นี่  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ คลิ๊กที่นี่ ข้อมูล อัพเดท 16/03/60

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดโครงการ เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์  2560 คลิ๊กที่นี่  หนังสือเชิญ กำหนดการ แบบตอบรับ

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 โดยให้มารายงานตัว ในวันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560  เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องฝ่ายวิชาการ หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ คลิ๊กดูประกาศ ที่นี่  

  • รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ งานแนะแนว ดาวน์โหลดใบสมัคร    

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตามที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560  รอบที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม  2559 นั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2  ดังนี้ คลิ๊กที่นี่ สอบวันแรก วัน ศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559  รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ อาคารวิทยบริการชั้น 1 ***นักเรียนที่ชำระเงินค่าสมัครไม่ทันตามกำห

  • ศึกษารายละเอียดที่  https://drive.google.com/open?id=0B2PDGTQjayzDNkJhcjVoblR0Q0E สมัครออนไลน์ ที่  http://registra.bpi.ac.th/applicant_be/applicant_web/index.php

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ *********************************************** โปรดดูในหน้า  26 - 30  ให้นักเรียนมาสัมภาษณ์ในวัน พฤหัสบดี ที่ 27  ตุลาคม 2559  "เฉพาะกาฬสินธุ์เท่านั้น" รายงานตัวเวลา 08.30 น.  ณ อาคารวิทยบริการ นำแฟ้มสะสมงานหรือเอกสารหลัักฐานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของนักเรียน มาในวันสัมภาษณ์ (ถ้ามี) คลิ๊กดูรายชื่อ ที่นี่    

  • ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560 คำชี้แจง (อ่านอย่างละเอียด)                  1. ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อตนเองในประกาศ และอ่านแนบท้ายประกาศ เกี่ยวกับตารางการสอบคัดเลือก                  2.  การสอบคัดเลือก จากเดิม 10-11 กันยายน 2559  เลื่อนเป็น 17-18 กันยายน 2559                  3.  เฉพาะวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ไม่จำเป็นต้องปริ๊นซ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบในระบบ ขอให้นำบัตรประชาชนหรือบัตร

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2560 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ศึกษารายละเอียดประกาศ คลิ๊กที่นี่ สมัครออนไลน์ วิทยาลัยเปิดระบบ   ในวันที่ 1 - 19 สิงหาคม  2559 โดยเข้าไปในระบบที่นี่http://registra.bpi.ac.th/ โดยเลือก "วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์"   ใบสมัครสอบคัดเลือกเฉพาะวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  คลิ๊กที่นี่ ทั้งนี้ให้นักเรียนดูคณะ สาขา  แขนง และประเภท อย่างละเอียดจึงเข้าระบบ

เว็บลิงค์