ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนใหม่ 61

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  รอบที่ 1 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561

คลิ๊กที่นี่

สอบ วัน เสาร์ ที่ 10  กุมภาพันธ์  2561

รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม

เว็บลิงค์