ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปริญญาตรี 61 รอบ 2

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  รอบ 2

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

สอบคัดเลือก ในวัน พุธ  ที่  7  มีนาคม  2561 

รายงานตัวที่อาคารวิทยบริการ เวลา 08.00 น.

คลิ๊กรายชื่อที่นี่

เว็บลิงค์