ข่าวกิจกรรม

  •                         ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา งานสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรม สู่อ้อมกอด พระพิฆเนศ พี่น้องเชื่อมสายใย สายสัมพันธ์ชาวเขียว ขาว โดยมี ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวให้โอวาท ในด้านการเรียน การใช้ชีวิตกับเพื่อนๆพี่และการอยู่ภายในวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ให้ดำรงค์ตนด้วยความดี ขยัน หมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ รักขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมในความเป็นนาฏศิลป์พร้อมด้วย นางพรสวรรค์ พรดอนก่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และคณะครู ร่วมในพิธีซึ่งม

เว็บลิงค์