ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560   โดยสมัครได้ 2 ช่องทาง 1. สมัครด้วยตนเอง ที่หน้าห้องสำนักงานอำนวยการ หอศิลปวัฒนธรรม 2.  สมัครทางไปรษณีย์  ส่งเอกสารตามประกาศโดยยึดตราประทับ ภายใน 30 เมษายน 2560   ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่

  • ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  รอบที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี่ สอบวัน เสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560  รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรรม

  • หลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวดวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน" มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ " ใบสมัคร คลิ๊กที่นี่    

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  รอบที่ 1  ชุดที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560 สอบคัดเลือก ในวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์  2560 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดูรายชื่อคลิ๊กที่นี่

  • รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ งานแนะแนว ดาวน์โหลดใบสมัคร    

  • ขอเชิญรับชม  การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ในวัน ศุกร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กระทรวงวัฒนธรรม   กิจกรรมภายในงาน - การแสดงศิลปนิพนธ์แนวอนุรักษ์ - การแสดงศิลปนิพนธ์แนวสร้างสรรค์ พบกับศิลปินรับเชิญ แม่อังคนางค์ คุณไชย

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเว็บไซด์ หน่วยงานภายใต้เว็บไซด์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

  • การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560 รอบทีี่ 2 คำชี้แจง  ให้ผู้ที่สนใจศึกษาอย่างละเอียดและปฏิบัติดังนี้                         1. ประกาศสอบคัดเลือก คลิ๊กที่นี่                           2. ปฏิทินการคัดเลือกและจำนวนรับ คลิ๊กที่นี่           3. ขั้นตอนการสมัครออนไลน์และปริ๊นซ์ใบชำระเงินค่าสมัคร  คลิ๊กที่นี่           4. สมัครสอบออนไลน์ คลิ๊กที่นี่           5. ใบสมัครสำหรับกรอกส่งวันมาสอบ  คลิ๊กที่นี่   สงสัยสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook  เพจ "ฝ่ายวิชาการ วิทยาลััยนาฏศิลปกาฬสินธุ์"  

  • ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ขอสำรวจเครือข่ายโรงเรียนที่ต้องการนักศึกษาฝึกสอน สาระ ดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560 คำชี้แจง ให้โรงเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องการไปฝึกสอนดาวน์โหลดเอกสาร และดำเนินการกรอกข้อมูล และทำหนังสือส่งมายังวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559   ขั้นตอน เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559  สำรวจข้อมูลโรงเรียนเครือข่าย            เดือนธันวาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาโรงเรียนเครือข่าย            เดือนมกราคม 2560  แจ้งผลการพิจารณาไปยังโรงเรียนที่ได้รับนักศึกษาฝึกสอน

  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย จำนวน 2  อัตรา       ...............................................................................................................................................   

เว็บลิงค์