ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบเข้า ม.1 และ 4 (รอบที่ 2)

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  รอบที่ 2

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560

คลิ๊กที่นี่

สอบวัน เสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560  รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรรม

เว็บลิงค์