ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

{com/watch?v=R2TpzEvfWnA{/com/watch?v=R2TpzEvfWnAremoteremote}http://164.115.32.158/com/watch?v=R2TpzEvfWnAremote}https://www.youtube.com/watch?v=R2TpzEvfWnA{/com/watch?v=R2TpzEvfWnAremote{/com/watch?v=R2TpzEvfWnA{/com/watch?v=R2TpzEvfWnAremoteremote}

เว็บลิงค์