ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างอาคารหอสมุดพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างอาคารหอสมุดพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

001_2.jpg

เว็บลิงค์