• วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2561 คลิ๊กที่นี่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  หน้า 29-32 และให้อ่านแนวปฏิบัติในหน้าสุดท้าย  43 สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน (สายครู) สอบปฏิบัติ สัมภาษณ์)  16-17  ธันวาคม 2560  ณ อาคารวิทยบริการ รายงานตัวเพื่อรับการคัดเลือก เวลา 08.00 –08.45 น.  ณ  อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

เว็บลิงค์